תקנון ותנאי שירות

תקנון, תנאי שימוש והסכם שירות. (מאי 2020)

בין: Verynet ורינט שירותי אינטרנט

ת.ד. 414 נתניה, מיקוד 4210301
(להלן: "החברה") מצד אחד

לבין: שוכר השירות או מקבל השירות
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט מגוונים
והואיל והלקוח צורך שירותים אלו, בין אם בתשלום ובין אם ללא עלות.
והואיל וקבלת שירותים מן החברה מותנית בהסכמה לאמור להלן.
והואיל והלקוח מצהיר שקרא את כל סעיפי תקנון זה ומסכים לכל הסעיפים הכתובים בו.

תנאי שימוש אלו נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותה מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת והחוקים המקומיים.

תנאים אלו (להלן "התנאים" או "התקנון" או "תנאי השימוש" או "הסכם שירות" או "הסכם") מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירות כלשהו או מוצר כלשהו, או בשימוש בשירות כלשהו או מוצר כלשהו, בין אם מבוצע תשלום עבור השירות ובין אם השימוש ללא תשלום (לדוגמא, תקופת ניסיון)

תנאים אלו מתייחסים לכל שירותי החברה (להלן "השירות" או "השירותים" או "שירותי החברה" או "המוצרים"), בין אם מסופקים ישירות ע"י החברה, או צד שלישי, או מי מטעמה של החברה או בשמה או עובדי החברה או מטעם עובדי החברה או כל יישות אחרת הנוגעת לחברה, בין אם השירות ניתן תמורת תשלום כלשהו או שירות הניתן ללא תשלום. בין אם השירותים ניתנים כיום, ניתנו בעבר וכיום כבר אינם ניתנים, ובין אם ינתנו בעתיד.

כל סעיפי הסכם השירות כפופים להסכם זה, הסכם זה עשוי להשתנות ולהתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה או מי מטעמה, הלקוח מבין ששינוי בהסכם לא יהווה עילה לסיום ההסכם, או לאי-תשלום במועד.

 

כללי

 • התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים וגם לגברים. אם אינך מסכים לתנאים, עליך להימנע משימוש בשירותי החברה או במוצריה.
 • על הלקוח להיות מעל גיל 18, וזאת על מנת לשאת בחבות המשפטית הנובעת מהפרת תנאי השימוש.
 • הלקוח מודע כי שימוש לא הולם באחד משרותי החברה, לרבות ביצוע או ניסיון לביצוע: כל הונאה מכל סוג, פשע או שידול לפשע, אי ציות לחוקים המקומיים והחוקים הבינלאומיים, ניסיון או ביצוע של פריצות סייבר למיניהם, סריקה לגילוי פריצות, ניסיון או הפרעה לרציפות השירות או כל פעולה בלתי חוקית, תאלץ את החברה לנקות באמצעים משפטיים ולהשעיית השירות ללא הוכחת נזק וללא החזר כספי כלשהו.
 • הסכם השירות יכנס לתוקפו ביום בו הזמין או קיבל הלקוח את השירות, ולאו דוקא ביום התשלום.

 

אחסון אתרים שרתים וירטואלים ושרתים ייעודיים

 • החברה מסכימה לספק שירותי אירוח (אחסון) אתרים בכפוף לתנאי השירות הבאים
 • הלקוח מסכים לקבל את שירותי אירוח (אחסון) אצרים בכפוף לתנאי השירות הבאים

 

 • הלקוח מודע לכך כי השירות המדובר בפיסקה זו אחסון אתרים (להלן "שירות אחסון" או "האחסון") והסעיפים בפיסקה זו מדברים על שירות אחסון, ובאופן כללי על שירותים אחרים.
 • הלקוח אחראי בלעדית על התכנים, הכנסתם, עדכונם ובדיקת תקינותם.
 • הלקוח אחראי בלעדית על האבטחה מצד האתר, ואם נתקל בשירות הלוקה בבעיית אבטחה, עליו לדווח מיידית לחברה ולפעול לתיקון בעיית האבטחה עם החברה.
 • הלקוח מסכים כי שירות האחסון ינוהל עצמאית על ידו, וזאת באמצעות מימשק (פאנל) ניהול יעודי לניהול אתרים.
 • הלקוח מודע ששירות אחסון אתר הינו שירות שיתופי, והלקוח חולק משאבי שרת עם לקוחות אחרים. בהתאם לזאת, השירות שהלקוח מקבל עלול להיפגע בעקבות שימוש לא ראוי בשירות של לקוחות אחרים. במידה וללקוח יהיה חשד כזה, על הלקוח לדווח לחברה על מנת שזו תוכל לפעול לתיקון או שיפור שירות האחסון.
 • הלקוח מודע כי במקרים מסויימים, מתן השירות מתאפשר באמצעות שירותים מצד שלישי, והשירות ינתן באמצעות חברה צד שלישי.
 • הלקוח מסכים שהחברה לא תהיה מחוייבת לידע מיוזמתה את הלקוח בשימוש בשירותי צד שלישי.
 • שירותים הניתנים ע"י ספק צד שלישי הינם באחריותו בלבד.
 • החברה תעשה כל שביכולתה לעבוד מול הספק צד שלישי, כדי לספק מוצר אמין וללא תקלות. אך החברה לא תישא באחריות כלשהי, על נזק כלשהו הנגרם כתוצאה משימוש או אי-שימוש בשירות צד ג'.
 • הלקוח מאשר כי החברה רשאית, ללא כל התראה מוקדמת, לשנות או לעדכן או למחוק תוספים או רכיבים או קבצים המותקנים באתר או בשירות האחסון, וזאת על מנת לשפר מהירות או אבטחה או פירצת אבטחה או יציבות השירות או כל שיקול דעת מקצועי או כלכלי אחר.
 • הלקוח מאשר כי לא יעשה שימוש בכל תוכנה או קטע קוד, העלול לפגוע בשירות החברה כלפי לקוחות אחרים
 • הלקוח מתחייב שלא לנצל את השירות מעבר למה שהוקצה לו בתוכנית
 • הלקוח מסכים כי תוספים וקטעי קוד הניתנים כחלק משירות האחסון, הינם הטבה בלעדית ללקוחות החברה, ואם יחליט לעבור לחברה אחרת או להפסיק את השירות או להקפיא את השירות מכל סיבה שהיא, יצטרך לחדול משימוש בתוספים אלו, כולל הסרתם מהאתר. במידה והלקוח  ימשיך להשתמש בתוספים אלו, החברה שומרת את הזכות להמשיך ולחייב את הלקוח עבור שימוש בשירות האחסון, כפי ששילם בתקופה שלפני המעבר לחברה אחרת.
 • החברה אינה אחראית לשדרוגים או תחזוקה כלשהי הקשורה לפעילות האתר או אבטחתו, כל עדכון תוכנה או קוד שאינו משודרג בתחזוקה שגרתית, הינו באחריות הלקוח, גם אם מדובר בתוספים הניתנים מהחברה כהטבה ללקוחות החברה. (לדוגמא: שדרוגים של מערכת וורדפרס ותוספים שונים)
 • הלקוח מודע לכך ששימוש בקטעי קוד פרוצים, גנובים, לא חוקיים, זדוניים, וכל קטעי קוד שהושגו במרמה אסורים לשימוש בשירותי החברה, במקרה כזה, יש לחברה זכות לבטל ללקוח זכות שימוש בשירות ללא הוכחת נזק וללא החזר כספי וללא הודעה מוקדמת.
 • הלקוח מודע לכך ששימוש בקטעי קוד העלולים לשבש את פעילות שירותי החברה אסורים, במקרה כזה, יש לחברה זכות לבטל ללקוח זכות שימוש בשירות ללא הוכחת נזק וללא החזר כספי וללא הודעה מוקדמת.
 • הלקוח מתחייב שלא לשלוח דואר זבל או דואר שיווקי כלשהו, תוך שימוש בשרתי הדואר של החברה או מי מטעמה.
 • הלקוח מתחייב שלא להעתיק, ולא לפרסם מידע פרטי, מידע  לא חוקי מאתרים אחרים, באמצעות שרתי האחסון לרבות תמונות מוסיקה ועוד.
 • תוכן אותו מפרסם הלקוח באמצעות שרותי החברה,  תמונות וכל אלמנט ופרט כלשהו, הינם באחריות הלקוח. הלקוח מתחייב שהמידע שלו ובאחריותו והתוכן עומד בתנאי החוק הישראלי וכל מדינה אחרת.
 • הלקוח ישא באחריות כספית משפטית ואחרת על התוכן המפורסם על ידו (זכויות יוצרים, הימורים, דיבה וכו)
 • חלק משירותי החברה (כגון אחסון אתר ושרתים וירטואלים) הם שירותים שיתופיים, הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במשאבי ושירותי החברה
 • השימוש בתהליכי רקע אסור בהחלט!
 • אין לשמור גיבויים כלשהם על אחסון שיתופי, ואין להשאיר סקריפטים להתקנת תוכנה כלשהי על השרת
 • במקרה של שימוש יתר בשירות מסויים, מעבר לשימוש המותר המצויין בחשבונית, החברה תהיה רשאית לנקוט בפעולה מתקנת. פעולות אלו עשויות לכלול: הערכה מחדש של עלויות האירוח, מחיקת קבצים, וביטול ההסכם, להעריך מחדש את התשלומים השנתיים ששולמו (גם אם שולמו מראש), או לבטל את ההסכם באופן חד-צדדי, תוך מתן החזרים על פי מדיניות ביטולים.
 • אסור השימוש בשירותי החברה לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר שיופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.
 • אסור השימוש והאחסון והצגה של פורנוגרפיה מכל סוג, תוכנות פריצה מכל סוג, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף. כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה
 • אסורה הצגה של חומרים פוליטיים, דיעות פוליטיות או כל מידע ודיעה שעלול לפגוע בדרך כלשהי באדם כלשהו או בקבוצת אוכלוסיה כלשהי.
 • השימוש בשרתים האירוח למתן שירותים השנויים במחלוקת, או שימוש השנוי במחלוקת ברחבי העולם, או שימוש המוני, אסור

דוגמאות לשימושים אסורים בשרתינו.

 • אתרי TORRENT
 • TOPSITES
 • שרתים, סקריפטים ובוטים ל-IRC
 • פרוקסי סקריפטינג ו-anonymizers
 • הפצת תוכנות פירטיות ו-warez
 • שירותי אירוח קבצים ומולטימדיה (כגון: YOUTUBE, PHOTOBUCKET  ודומים)
 • סורקי IP
 • סקריפטים לגלישה אוטומטית PPC, PTS, PTC  וכו ..
 • סקריפטים ותוכנות פריצה למיניהן
 • סקריפטים ותוכנות לשליחת דואר זבל
 • לינקים להורדות כגון rapidshare, emule, וכו'
 • STREAMING
 • אתרי צ'אט, ושיחות בין משתמשים
 • אתרים מתחזים (PHISHING)
 • מכירה של מוצרים ללא אישור הגורמים הרלוונטים.
 • אתרי הגרלות והימורים
 • MUDs/RPGs/PPBGs
 • אתרי הסתה, גזענות, הטרדה, השמצה, וכו'
 • אתרים המקדמים פעילות בלתי חוקית, או בלתי מוסרית
 • אתרי הונאה והפצת דיבה ופרסום כוזב
 • אתרים כלשהו המפר את חוקי מדינת ישראל, ואת חוקי ארה"ב, ואת חוקי אירגוני האינטרנט הישראלי והעולמי
 • אתר שאינו חוקי במדינה מסויימת, ומיועד לגולשי מדינה זו.

לדוגמא: אם אסור לפרסם תמונות של מגבות בהודו, האתר לא יפרסם תמונות של מגבות ויתמוך בשפה המדוברת בהודו באותה עת.

 • אתר יעודי המשתף תמונות וקטעי ווידאו כלשהם (כולל אתרי פורנוגרפיה, או תמונות פרטיות)
 • אסור לנסות ולהפר את מערכת האבטחה של השרת, אסור לנסות ולהכנס לספריות ולאיזורים בשרת שאינך מורשה להכנס ולצפות בהן
 • אסור לנסות לחקור ולהוציא נתונים חסויים על השרת. לבדוק את פגיעות השרת, יומנים (LOGS) וכו'
 • אסור לנקוט בפעולה כלשהי העשויה לשבש את פעילות השרת, או להפריע לפעולתו התקינה.
 • הלקוח מודע לכך שלא מתבצעים גיבויים כלשהם על השרת, ועל הלקוח לדאוג לגיבוי המידע.
 • במקרה של פריצה או קלקול כלשהו של השרת, מפעילי השרת רשאים לשחזר כל מידע מכל נקודת זמן שהיא, ועל הלקוח מוטלת האחריות לדאוג לגיבוי שוטף של המידע המאוחסן על השרת.
 • הלקוח מתחייב להשתמש בשירותי התמיכה של החברה ולשאול כל שאלה בנוגע לאירוח וניהול, כולל שאלות טכניות ואחרות ובקשות ניהול מיוחדות. (בשימוש סביר, התמיכה ללא תשלום)
 
 

דואר אלקטרוני

 • דואר אלקטרוני הכלול באחסון האתר, דינו כדין אחסון האתר. מגיע כחלק משירות האחסון. כך שהסעיפים המתייחסים לאחסון האתר, חלים גם על הדואר האלקטרוני
 • דואר אלקטרוני המסופק כחלק משירות צד3 (לדוגמא, גוגל), הינו באחריות צד3, ואין לספק צד בדבר.

דומיינים

 • כל פעולה על דומיין הנעשית בהסכמת הלקוח הינה פעולה לגיטימית, וגם אם תפגע בזמינות או בשירותים אחרים התלויים בדומיין זה וניתנים ע"י חברות אחרות, בין אם נעשו במודע ובין אם נעשו בשוגג, ללקוח לא יהיו דרישות או תביעות בנושא זה, והחברה לא תישא בעלויות כלשהן בעניין
 • דומיינים אשר נרכשו ע"י החברה עבור הלקוח, ינוהלו ע"י החברה, או הלקוח במימשק ייעודי של ניהול הדומיין. ממגבלות טכניות, לא תינתן אפשרות להעביר דומיינים לרשם אחר, על מנת להעביר דומיין לרשם אחר, על הלקוח לבקש מהחברה פרטי העברה (כגון: קוד העברה) לפחות 10 ימי עסקים לפני המועד הרצוי.
 • שימוש בדומיינים, בין אם נקנו ע"י הלקוח ובין אם נקנו ע"י החברה, כפופים לתנאי השימוש של הרשמים ושל איגוד האינטרנט הישראלי או כל ארגון אחר האחראי להנפקת הדומיין.
 • תשלום עבור דומיין הינו לשנה מראש, ותשלום זה אינו ניתן להחזר חלקי או מלא, על פי תנאי איגוד האינטרנט הישראלי או כל ארגון אחר האחראי להנפקת הדומיין.

מדיניות פרטיות

 • במידה והלקוח חושד שפרטיותו נפגעה בעקבות שימוש באחד משירותי החברה, הלקוח מוזמן לפנות לשירות הלקוחות לבירורים נוספים
 • השימוש באתר ובשירותי החברה כולל איסוף אנונימי של נתונים שונים לצרכי סטטיסטיקה ושימוש בעוגיות, על פי התקנון של גוגל אנליטיקס google analytics, ופעילות התקינה של האתר והשירותים השונים אותה החברה מספקת באמצעותה או באמצעות צד3. (google, wordpress, plesk, whmcs ועוד)
 • השימוש באחד או יותר משירותי החברה מצריך הרשמה, מסירת פרטים אישיים ונתוני אשראי. פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת אימייל ועוד. עם אישור התקנון, אתם מאשרים כי הפרטים שהכנסתם הינם הפרטים הנכונים שלכם.
 • בזמן השימוש במערכות שלנו, עלולות להישמר כתובות IP , זמני גישה לשירותים, אופי השימוש בשירות ונתונים נוספים על ההתחברות ואופן הפעלה ופעולת השירות (כולל קבצי LOG), וזאת לצרכי אבטחה ופעילות תקינה של המערכות. שיפור יציבות ואיתור תקלות במידת הצורך. יתכן שחלק מנתונים אלו ישודרו לצד שלישי בצורה אנונימית, לצורכי שיפור השירות והמוצרים.
 • השימוש במידע שמסרתם לחברה יהיה לשימושה הבלעדי של החברה, ולא ימסר לצד שלישי לצרכי פרסום ושיווק מוצרים ושירותים של צד3 שאינו קשור לחברה. עם זאת, אנו שומרים את הזכות לחלוק את המידע עם צד שלישי לצרכי סטטיסטיקה ושיפור השירות וקידום מוצרי ושירותי החברה.
 • כל מידע שמסרתם עלול לעבור לצד שלישי לצרכים שאינם שיווקיים, לרבות: פעילותה התקינה של המערכת, צרכים משפטיים, על פי צו בית משפט או כל גורם חוקי אחר, עבור טובת הלקוח, לצרכים מנהליים, לצרכי סטטיסטיקה, ועוד.
 • שימוש באחד משירותי החברה או מי מטעמה, מהווה הסכמה לקבלת דברי פירסום מהחברה או מי מטעמה, ומהווה הסכמה לפי הוראת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982.
 • פרטי הלקוח לא ימסרו לצד 3 כלשהו תמורת כסף, ולא ימסרו לצרכי פירסום מוצרי צ3 שלישי שאינם חלק משרותי החברה, או אינם מוצרים משלימים.
 • פרטי הלקוח נשמרים במערכות החברה, והגישה אליהם פתוחה לעובדי החברה בלבד.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החברה
  מתחייבת לא להעביר כל מידע לגורם שלישי אלא לצרכים שיווקיים לטובת החברה, ולתפעול שוטף של החברה
 •  

תשלומים ותנאי תשלום ואספקת שירותי החברה

 • אספקת השירות תחל לכל המאוחר, עד 14 ימי עסקים מיום התשלום. במידה והחברה לא תעמוד בהתחייבות זו, יהא הלקוח רשאי לבקש ביטול עסקה ולקבל החזר מלא. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות אי-עמידה במועד האספקה.
 • התשלומים יתבצעו במחזוריות, אחת לתקופה, ובתחילת התקופה. (לדוגמא: פעם בחודש, בתחילת כל חודש)
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל זמן
 • החברה לא תשנה מחירים עבור שירותים, שהתשלום בגינם שולם מראש, וזאת לתקופת התשלום בלבד.
 • אי חידוש ההסכם או איחור בתשלום כלשהו, של עד 14 ימי עסקים מעניק לחברה את הזכות להפסיק את שירות האירוח, כולל מחיקת כל הקבצים והמידע של הלקוח המאוחסנים בשרת האירוח, ללא אפשרות שחזור.
 • איחור בתשלום עלול לגרור קנסות של עד 15% מערכה המלא של החבילה (המחיר שלפני הנחות והטבות)
 • במקרה של צ'ק ללא כיסוי הלקוח ישלם עמלות והוצאות כלשהם שיגרמו מסיבה של צ'קים ללא כיסוי.
 • צ'קים שנדחו ע"י הבנק, או תשלומי אשראי שאינם מאושרים מכל סיבה שהיא, נחשבים לאיחור בתשלום.

 

מדיניות ביטולים

 • בקשות ביטול הסכם בכל זמן וללא סיבה, יתקבלו לפחות 14 ימי עסקים לפני התאריך הסיום המבוקש.
 • ביטול החיובים יתבצעו בעת ביטול ההסכם והחל מהחיוב הקרוב.
 • לא יתבצעו החזרים כספיים על תקופה הקטנה מ-45 ימים קלנדרים.
 • ביטול הסכם שירות בכל עת גורר קנס יחסי של 50% מהזמן שנשאר, ומהמחיר המלא (המחיר שלפני  הנחות והטבות). בכל מקרה לא יגבו תשלומים בגין שירות שכבר ניתן, ובכל מקרה לא יוחזר תשלום מעל 400 ש"ח לפני מע"מ

לדוגמא: אם מחיר השירות החודשי הוא 100 ש"ח לחודש (לפני הנחה) בהתחייבות של 12 חודשים, וללקוח נשארו 3 חודשים עד לסיום ההסכם, אזי ינוקה מההחזר קנס בגובה 150ש"ח : 100x3x50%=150

וזאת למרות שבאופן מעשי, יתכן כי הלקוח משלם עבור השירות 85 ש"ח  לחודש בממוצע (לאחר הנחה בתשלום שנתי)

ההחזר לפני ניקוי הקנס ללקוח יהיה 85×3=255, ובניכוי הקנס האמור 105 ש"ח

 • בקשת ביטול הסכם תתבצע בכתב באמצעות חברת הדואר, בצירוף צילום ת.ז. של הלקוח

או באימייל.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים: סריקה של ת.ז. של הלקוח, משתמש וסיסמא, שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

 • לפני ביטול ההסכם, מוטלת על הלקוח האחריות לגבות כל מידע המאוחסן בשירותי החברה
 • המחיר המלא שלפני הנחה מפורט בחשבונית או בהצעת המחיר או באתר החברה.
 • החזרים ינתנו אך ורק על שירותים עבורם קיימת אפשרות לתשלום חודשי (כגון: אחסון אתר ושרתים וירטורלים)

לא ינתנו החזרים עבור שירותים חד-פעמיים או חד-שנתיים או שעות עבודה. (כגון: הגדרת אימייל, קניית דומיין…)

 • החזרים יתבצעו בפועל ע"י העברה בנקאית, או צ'ק, עד 60 ימי עסקים מיום הביטול, וזאת בתנאי שהלקוח יצהיר בכתב ידו ובחתימתו, כי אין לו טענות כלפי החברה או מי מטעמה.
 • לא ינתנו החזרים עבור חשבון שבוטל או הושעה בעקבות שימוש לרעה בשירותי החברה.
 • לא ינתנו החזרים עבור ביטול הסכם בעקבות אי-עמידה בתנאי ההסכם.
 • לחברה נתונה הזכות לא לחדש הסכם מסיבה כלשהי,

תוך הודעה של 14 ימי עסקים מראש בדואר אלקטרוני, או בטלפון.

באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה

 

כללי וסעיפים נוספים המתייחסים לכלל שירותי החברה.

 • הלקוח מסכים כי תקופת ההסכם ותנאי השימוש תקפים לאורך כל זמן השימוש בשירות וגם לאחר סיום קבלת השירות ויהיה תקף בכל הקשר לשירותי החברה (גם לאחר סיום השימוש בשירות)
 • הלקוח מסכים כי החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, ובזמן שתחליט החברה, לבטל או להקפיא חלק מהשירותים הניתים ללקוח או את כל השירותים הניתנים ללקוח, במידה ויהיה קיים חשש סביר שיתכן שנעשה, או ייעשה  ע"י הלקוח או מי מטעמו שימוש לרעה בשירותים בניגוד להוראות או בניגוד להסכם זה.

הלקוח מסכים כי החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, ובזמן שתחליט החברה, לבטל או להקפיא חלק מהשירותים הניתים ללקוח או את כל השירותים הניתנים ללקוח במידה ויהיה חשש סביר שיתכן שנעשה שימוש או ייעשה שימוש העלול לרעה בשירותי החברה או שימוש העלול להפריע לרציפות ותקינות השירות עבור הלקוח או עבור לקוחות אחרים או עבור ניהול שוטף של החברה ומוצריה, בין אם בתום לב, בין אם בזדון, בין אם בעקבות חולשת אבטחה או פירצת אבטחה הנמצאת באחריות הלקוח או באחריות החברה.

 • הלקוח מסכים כי החברה או מי מטעמה רשאית לבטל חלק מהשירותים הניתנים ללקוח, או את כל השירותים הניתנים ללקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לבטל או למחוק לצמיתות שירותים אלו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל ולחוקים ומדיניות האירוח של ספקי השירות המספקים שירותים לחברה.
 • במקרה של שימוש בשרתי האירוח בפעילות בלתי חוקית, הלקוח מודע שהחברה עשויה לחשוף כל מידע שיש בידה על הלקוח, לכל גורם אכיפה, ללא הסכמה או הודעה ללקוח.
 • לחברה תהיה אפשרות להפסיק כל שירות בהתאם להסכם זה.
 • הסכם זה הינו הסכם משלים לחשבוניות, הצעות מחיר והזמנות שירות ומסמכים אחרים, במקרה של סתירה בין מסמכים אחרים להסכם זה, הסכם זה יהיה הקובע ויבטל הסכמים אחרים גם אם נחתמו בכתב יד.
 • הלקוח מודע כי החברה עושה כמיטב ידיעתה לשמור על אבטחת מידע ושמירה על זמינות המידע באמצעות שדרוגים, גיבויים ובדיקות שגרתיות שונות, אך לא תישא באחריות בכל איבוד מידע או דליפת מידע בין אם משרתיה או מחשביה של החברה, ובין אם צד שלישי, בין אם נעשו בזדון או בתום לב.
 • הלקוח מוותר על כל דרישה או תביעה כלשהי בעקבות איבוד מידע המאוחסן באחד משירותי החברה הנובע מסיבה כלשהי.
 • הלקוח מוותר על כל דרישה או תביעה כלשהי בעקבות פגיעה זמנית או קבועה בשירותי החברה, הנובעת מכל סיבה שהיא.
 • הלקוח אחראי על שימוש בשירותי החברה וניצול יכולות השירות, אין החברה אחראית להדריך, ללמד, להכווין את הלקוח להשתמש בשירותיה. במידה והלקוח לא השתמש במלוא יכולות השירות, לא תהיה לו כל תלונה או תביעה.
 • הלקוח מתחייב שלא למכור לצד שלישי כל שירות או חלק ממנו ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.
 • הלקוח מתחייב שלא לחלוק עם צד שלישי את זכויות השימוש בשירות כלשהו, בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום, ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.
 • הלקוח מתחייב שלא לאפשר שימוש לצד שלישי, בשירות המיועד עבורו, בין אם בתשלום ובין אם ללא עלות, אלא אם כן השימוש הינו לטובת שימוש השירות ע"י הלקוח בלבד (דוגמא לשימוש לטובת הלקוח: העברת פרטי גישה לשירות לצד ג' לצורך בניית אתר ללקוח)
 • הלקוח אחרי לכל נזק שיגרם בעקבות אי עמידה בהסכם שירות זה.
 • החברה רשאית לבצע עבודות תחזוקה שוטפת, תחזוקה מונעת, או כל עבודה שהיא, העלולה לפגוע בזמינות או ביציבות השירות באופן זמני, או עלולה לפגוע באופי השירות באופן קבוע. (לדוגמא שדרוג PHP לגירסה חדשה, עלול לפגוע באתרים המשתמשים ב PHP בגירסה ישנה, שדרוג רכיבי שרת עלול לסגור פרצת אבטחה או פורט מסויים שעלול למנוע שימושים לא סטנדרטים בשירות), במידה ושירות הניתן ללקוח נפגע בעקבות פעולה זו, על הלקוח להודיע באופן מיידי לחברה, ואם ניתן, החברה תפעל להחזיר את השירות למצב קודם או להציע ללקוח חלופות. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח או מי מטעמו, בעקבות פעולות מסוג זה.
 • הלקוח מצהיר כי בחן ומצא את השירות הרצוי לו מתאים לצרכיו, טרם התשלום, באמצעות בדיקה במקורות שונים, בין אם מטעם החברה ובין אם צד שלישי כלשהו, וכי לא יהיו לו תלונות המתייחסות למגבלות השירות או אופי השירות. הלקוח מודע לכך שאם ימצא את השרות לא עונה לצרכיו, יוכל בכל עת לבקש להפסיק את השירות בהתאם לפיסקה  המתייחסת מדיניות ביטולים
 • הלקוח אחראי לגיבוי מתמיד של המידע והקבצים המאוחסנים בשירותי החברה או בשרתיה, או בשירותי צד ג' הניתנים כחלק מהשירות. למרות שהחברה מצהירה על גיבויים, אין היא ערבה על זמינות גיבויים אלו או תכיפותם. ללקוח לא תהיה כל דרישה או תביעה הקשורה לאיבוד מידע לצמיתות או אי זמינות תמידה לתקופת זמן מוגבלת קצרה או ארוכה. לפיכך, על הלקוח מוטלת האחריות לגיבויים וזמינות המידע המאוחסן באחד משירותי החברה.
 • הלקוח מסכים כי על החברה לא תחול אחריות כלשהי על נזק כלשהו בעקבות שימוש או אי שימוש בשירות מסויים, בעקבות זמינות או אי זמינות של שירות מסויים, בעקבות איבוד מידע או מידע שהשתנה, או כל מקרה הקשור בשימוש בשירותי החברה או מי מטעמה.
 • ללקוח לא תהיה טענה או דרישה או תביעה על תקלות למניהן, נזקים כלשהם ומחדלים הנובעים מכל סיבה שהיא.
 • בכל מקרה הלקוח מסכים כי אחריות החברה לא תהיה גבוהה יותר משווי הסכום החודשי אותו שילם הלקוח עבור השירות. (לדוגמא: אם הלקוח שילם 1 ש"ח ל-24 חודשים עבור שירות מסויים, גובה הפיצוי לא יהיה גבוה מסכום השווה ל 4 אג')

הגבלת אחריות

 • הלקוח מאשר שהוא מודע כי חלק משירותי החברה, עלולים להיות מופרעים ולהינזק מסיבות רבות ומגוונות שאינן בשליטת החברה, ולא תמיד ניתן לדעת ולאתר ולצפות את מקור ההפרעה או הנזק. הלקוח מסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנובע מהפרעות כלשהן בשירות או איבוד מידע כלשהו. עבור הפרעה או איבוד מידע הנובע מרשלנות החברה, או מי מטעמה, החברה לא תישא בנזק העולה על המחיר החודשי ששולם בפועל עבור החבילה, בעת התרחשות ההפרעה.
 • הלקוח מאשר שהוא מודע לכך ששירותי החברה אינם מוגבלים לארץ מסויימת, ויכולים להיות בארה"ב, ישראל ובכל מקום בעולם
 • בשום מקרה, החברה לא תישא אחריות לכל אובדן או נזק כלשהו בעקבות הפרעה כלשהי בשירות.
 • החברה מספקת תמיכה טכנית למנויים באימייל או בטלפון, החברה מגבילה את תחום התמיכה לאיזור המומחיות שלה, בתחומי השירותים אותה היא מספקת, החברה אינה נותנת תמיכה בשפות תכנות, ובבניית אתרים, גם במקרה של אי-תאימות.
 • במקרה של פריצה לאתר הלקוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את האתר עד לתיקון פירצת האבטחה, ובמקרים מסויימים אף לבטל את ההסכם בטרם עת תוך מתן החזרי תשלום ללקוח
 • בעת סיום התשלום עבור השירות, הסכם השירות יסתיים ויחל הסכם חדש במחירים חדשים
 • במקרה של ביטול או סיום הסכם, החברה אינה מתחייבת למחוק את המידע של הלקוח במסגרת זמן כלשהי.
 • החברה רשאית להוריד את האתר לזמן קצר לצורך תחזוקה, שדרוגים וצרכים טכניים שונים.
 • החברה אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה.
 • החברה אינה אחראית לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי האירוח הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו.
 • החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.
 • החברה אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על השרתים, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו.
 • החברה אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.

 

 

אתה, הלקוח אחראי באופן בלעדי על התוכן שלך, המאוחסן בשרתי האירוח.

 

הפרה של אחד או יותר מתנאים אלו עלול לגרום לקנסות גדולים, לסיום ההסכם בטרם עת, לחקירה פלילית, למשפט, ואפילו למאסר בפועל.